Vymaľuj si svoje tričko!

Obchodné podmienky

ÚVODNÉ USTANOVENIE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Podmienky upresňujú a bližšie definujú práva a povinnosti predávajúceho /predávajúci/ a kupujúceho /kupujúci/. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil a je si vedomý toho, že tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

Predávajúci je Lukáš Nevřela, Zelená 1, 811 01 Bratislava, IČO: 50333453, DIČ: 1073757179, Číslo živnostenského registra 110-248287, Odbor živnostenského podnikania, Okresný úrad Bratislava (ďalej len „predávajúci“).
Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 827 99 Bratislava
Kupujúcim je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakúpi tovar ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.cacane.sk (ďalej len „kupujúci“).
Predávajúci ponúka svoj tovar na predaj na webovej stránke www.cacane.sk

OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Všetky objednávky, ktoré sú vytvorené na stránkach www.cacane.sk sú pre obidve strany záväzné a vznikajú tak vzájomné práva a povinnosti. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami. Prijatie objednávky potvrdí Predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.
Objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho.
Veríme, že sa to nebude diať, ale informujeme, že predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, je Predávajúci povinný okamžite kontaktovať Kupujúceho, informovať ho o stave za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že nastala situácia, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. O prijatí objednávky bude Kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, Kupujúci bude bezodkladne informovaný o ďalšom termíne dodania a postupe.

Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude vyexpedovaná, môže byť po Kupujúcom požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. Storno je možné poslať výhradne e-mailom na e-mailovú adresu: reklamacie@cacane.sk. Pri zrušení objednávky je nutné aby Kupujúci uviedol meno, e-mail a číslo objednávky.

DODACIE PODMIENKY

Snažíme sa spraviť maximum, aby ste mali objednaný tovar čo najskôr vo svojich rukách. Dodacia lehota tovaru skladom v rámci Slovenskej republiky je približne 1-5 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok.

Tovar odosielame až po pripísaní celej čiastky na účet čo môže trvať 24-48 hodín.

Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je Kupujúci bezodkladne informovaný.

CENY TOVARU A PLATBA

Čačané má rôzne ceny pre rôzne položky. Ceny sú prehľadne uvedené pri každom produkte. Všetky ceny našich produktov sú s DPH. Cena za dopravu sa nezarátava, nakoľko je cena poštovného zadarmo. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. o čom vždy Kupujúceho informuje.
Celkovú cenu za objednávku tvorí základná cena tovaru.

Kupujúci si môže ako spôsob platby zvoliť:
– platbu vopred cez platobnú bránu PayPal
– platbu vopred na bankový účet predávajúceho SK02 8360 5207 0042 0568 9081
– platbu na dobierku (platí v Slovenskej Republike a Českej Repulike)

Doklad o kúpe (faktúru) posiela Predávajúci Kupujúcemu spolu s tovarom.

SPÔSOB DOPRAVY A POŠTOVNÉ

Tovar posielame Slovenskou poštou, prípadne expresne kuriérom Slovenskej pošty. Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu ceny.

Poštovné v rámci Slovenskej a Českej republiky: zdarma
Prostredníctvom osobného odberu: zdarma po dohode s predávajúcim

Radi Vám zašleme tovar i do inej krajiny. Kontaktujte nás pre získanie doplňujúcich informácií na info@cacane.sk.
Miesto doručenia tovaru je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie povinnosti doručiť tovar sa považuje doručenie tovaru na určené miesto.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v termíne a mieste uvedenom v objednávke.

Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho a s pracovníkom Slovenskej pošty spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie zásielky nebudú akceptované.

Predávajúci zodpovedá za tovar až do okamihu jeho prevzatia Kupujúcim, kedy zodpovednosť za prípadnú vzniknutú škodu na tovare prechádza na Kupujúceho.

Predávajúci dodá Kupujúcemu spolu s tovarom doklad o kúpe (faktúru), ktorý zároveň slúži aj ako záručný list.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie objednaného tovaru zavinené prepravcom. Za poškodenie alebo zničenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Uvedené situácie rieši Predávajúci dodaním nového tovaru Kupujúcemu po nahradení všetkých škôd prepravcom.

Začni písať a stlač Enter pre vyhľadávanie

Košík

Centrum Preferencie Ochrany Osobných Údajov

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

sk_SKSlovenčina
cs_CZČeština sk_SKSlovenčina